مزایده فروش ۱۸۳۹قلم اقلام اسقاطی
۴ام آذر ۱۳۹۶ سخنوری


تین‌نیوز | 

مزایده فروش ۱۸۳۹قلم اقلام اسقاطی توسط اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر با برآورد مالی ۳۵۱۷۹۰۰۰۰ ریال در یک مرحله برگزار می شود.

 

تاریخ بازگشایی پاکات     

۱۲ / ۹ / ۱۳۹۶ – دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

مهلت ارسال پیشنهاد     

۱۱ / ۹ / ۱۳۹۶ – یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

مهلت دریافت اسناد     

۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ – سی ام آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

تاریخ اعتبار پیشنهاد     

۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۶ – یازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

    

کشور | استان | شهر     

جمهوری اسلامی ایران – خوزستان – خرمشهر

    

محل دریافت اسناد     

خرمشهر -میدان شهید مولودی -اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر -ساختمان مرکزی -امور حقوقی وقراردادهامطالب پیشنهادی