فعالیت سازمان بنادر در حوزه گردشگری دریایی قابل قبول است
۱۲ام اسفند ۱۳۹۶ سخنوری

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت:مردم هنوز با مسافرت های دریایی آشنا نیستند با اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه به نحو مطلوبی ورود کرده است و خدمات قابل توجهی به سرمایه گذاران و مردم ارایه می دهد.

مطالب پیشنهادی