گردشگری دریایی نیازمند سرمایه گذاری است
۱۲ام اسفند ۱۳۹۶ سخنوری


تین‌نیوز | 

رئیس کمیته بنادر و دریانوردی و صنایع دریایی کمیسیون عمران مجلس گفت: ایران با داشتن موقعیت بسیار خوب و داشتن جزایر و سواحل متعدد می تواند در گردشگری دریایی به موفقیت های خوبی برسد اما عدم آشنایی سرمایه گذاران باعث شده است که در این بخش با نقصان های مواجه باشیم.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، حسین هاشمی تختی درباره گردشگری دریایی گفت: اگر سرمایه گذاران داخلی وخارجی از این امر اطمینان پیدا کنند که گردشگری دریایی برای آنها سودآور و ریسک سرمایه گذاری آنها بسیار کم است وارداین بخش می شوند.یکی از بخش های که می تواند این اطمینان را بدهد سازمان بنادر و دریانوردی است.                        

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری یکی از فعالیت های پررونق است و ایران به جهت داشتن جزایر و سواحل متعدد می تواند در این عرصه به نحو مطلوبی ورود کند،تصریح کرد:تا زمانیکه سرمایه گذاران به صورت جدی وارد صنعت گردشگری دریایی نشوند نمی توان بخش یاد شده را توسعه داد.

هاشمی تختی خاطرنشان کرد:مشکلات و موانعی که بر سر راه گردشگری دریایی است باید با کمک دستگاه های مسول چون سازمان بنادرودریانوردی مورد بررسی قرارگیرد.اگر چالش های این حوزه برداشته شود ضمن ایجاد اشتغال می توان گردشگری دریایی را رونق داد و از طرفی با کشورهای همسایه در جذب گردشگر رقابت کرد.

 رئیس کمیته بنادر، دریانوردی و صنایع دریایی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برخی از قوانین دریایی نیاز به بازنگری دارد ،گفت: موانع بهره وری و توسعه ای که بر سر راه بنادر است باید برداشته شود لذا یکی از ابزارهای کمک کننده بازنگری در قوانینی است که اجازه نمی دهد بنادر کشور در مسیر توسعه یافتگی قرار گیرند.ما در این بخش باید نگاه راهبردی داشته باشیم.کمیسیون عمران مجلس قصد دارد تمام موانع بازدارنده مربوط به حوزه دریا و بندر را شناسایی و برای حل آن برنامه ریزی کند.در چنین شرایطی می توان به سمت اقتصاد دریامحور حرکت کرد.مطالب پیشنهادی