کاهش شرکت در انتخابات پارلمانی عراق نشان دهنده یک نوع انفعال سیاسی مردم این کشور است/ پیروزی مقتدی صدر؛ همسو با اهداف ایران نیست/ نمی توان این انتخابات را برگرفته از باورهای همه مردم عراق دانست/ دولت آینده عراق، دولت آرامی نخواهد بود
۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷ سخنوری

سخنوران ایران- انتخابات پارلمانی عراق، روز  ۲۲ اردیبهشت ۹۷ (۱۲ می)درحالی در کشور عراق برگزار شد که نخستین انتخابات پس از خروج داعش از این کشور است.


 


از آنجا که نظام سیاسی عراق، پارلمانی است و ترکیب نهایی پارلمان مستقیما در انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و همچنین ساختار کابینه تاثیرگذار است، این انتخابات همواره از اهمیت زیادی در عراق برخوردار بوده است.


 


وزارت کشورعراق اعلام کرده است که طی روزهای آینده نتیجه نهایی انتخابات عراق را اعلام خواهند کرد. بر اساس گزارش این وزارتخانه نتایج انتخابات از ده استان اعلام شده است که لیست مقتدی صدر و هادی العامری تا این لحظه (۲۵ اردیبهشت) پیشتازانتخابات بوده است.


 


نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در رابطه با پیروزی “جریان صدر” و پیش بینی آینده پارلمان عراق به خبرنگار


سخنوران ایران گفت: مجلس کشورعراق نزدیک به ۱۴۰ کرسی دارد و کسی می تواند دولت آینده را در این کشور تشکیل دهد که نصف کابینه را در اختیار داشته باشد. تاکنون انچه که در خبرها آمده؛ مقتدی صدر، صدر نشین لیست سائرون با ۴۷ کرسی است. از طرفی هادی العامری که هوادار ایران است با ۳۷ کرسی و آقای حیدر العبادی ۲۷_۲۸ کرسی را تاکنون توانسته که کسب نمایند. بنابراین؛ نکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از این ها به تنهایی نمی توانند تشکیل دهنده دولت باشند پس باید ائتلاف کنند. با توجه به همین موضوع عراق در شرایط ویژه و خاصی قرار دارد. درست است که آقای مقتدی صدر و هوادارانش شیعه هستند اما وی با حزب کمونیسم ائتلاف کرده است که این حزب ضد ایران و هوادار عربستان سعودی است در صورتی که زمانی مقتدی صدر در قم ساکن بود. با این تفاسیر می توان گفت که پیروزی مقتدی صدر موافق اهداف ایران نیست.


 


احمدی همچنین ادامه  داد: درباره هادی العامری و حیدر العبادی نیز باید گفت که آن ها نیز هوادار ایران هستند. بنده معتقدم لازم است آن ها با یکدیگر  به ائتلاف بپردازند که در این صورت مجموع کرسی های آن های به ۶۵ کرسی می رسد که اگر به نصف برسند، در این صورت می توانند دولت را به رهبری و پیروزی حیدر العبادی تشویق نمایند اما اگر این ائتلاف رخ ندهد لازم است با احزاب کوچک تر و با گروه هایی که تعداد کمی نماینده دارند و توان تشکیل دولت را ندارند، بتوانند کاتالیزور باشند و از نظرعدد به کمک بیایند.


 


این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنده معتقدم دولت عراق مجددا با حضور حیدر العبادی تشکیل خواهد شد اما با سهمی که العبادی طرفداری ایران را به دنبال دارد و یک اقلیت قدرتمندی تحت سرپرستی و مدیریت مقتدی صدر و حزب کمونیست در حال شکل گیری است که این مسئله  به راحتی در مقابل این که آقای العبادی در اداره امور دخالت کند، اتفاق نخواهد افتاد چرا که مقتدی صدر یک روحانی تندرو و همانند حزب کمونیست غیر قابل کنترل و پیش بینی است. در دور بعد حیدر العبادی به کمک نیروهای حشدالشعبی دولت تشکیل خواهد داد اما این دولت همانند دولت فعلی عراق آرام نخواهد بود.


 


این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد: تعداد شرکت کنندگان در انتخابات امسال ۴۴ درصد  است که نسبت به دور گذشته تعداد شرکت کنندگان ۶۶ درصد بود. ترکیب جغرافیایی حضور در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آقای مقتدی صدر در مناطق ثروتمند بغداد موفق به اخذ رای شد این در صورتی است که  آقای حیدر العبادی در قسمت های شمالی یعنی موصل موفق به کسب رای شد. دلیل این اخذ رای نیز این بود که العبادی این منطقه را از چنگال داعشیان نجات داده بود.


 


وی خاطرنشان کرد: در این انتخابات تعداد زیادی نتوانستند صرفا به جهت عدم دسترسی به مدارک هویتی(به ویژه در قسمت هایی که داعشیان حضور داشتند) شرکت کنند لذا این عامل نیز بر انتخابات عراق همانند ترکیبات و مناطق جغرافیایی تاثیرگذار بود.


 


 


احمدی در پایان اظهار کرد: نمی توان این انتخابات را برگرفته از باورهای همه مردم عراق دانست چراکه دسته ای دسترسی به مدارک و اسناد هویتی خود جهت شرکت در انتخابات نداشتند، دسته دیگر نیز تمایلی به شرکت در انتخابات نداشتند این در حالی است که ۴ سال پیش داعش زمانی که آنها تسلط زیادی بر بخش های عمده عراق داشت، ۶۶ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده بودند در حالی که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات دو روز گذشته عراق به ۴۴ درصد رسیده است. همین موضوع نشانگر یک نوع انفعال سیاسی مردم عراق است. این مسئله در کشوری که از سال ۲۰۰۳ تمرین دموکراسی را می کند، به هیچ عنوان پیامد خوب و مناسبی را ندارد.


این استاد دانشگاه در خصوص انتخابات پارلمانی عراق اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از این ها به تنهایی نمی توانند تشکیل دهنده دولت باشند پس باید ائتلاف کنند. بنابراین با توجه به این موضوع باید گفت که عراق در شرایط ویژه و خاصی قرار دارد. درست است که آقای مقتدی صدر و هوادارانش شیعه هستند اما وی با حزب کمونیسم ائتلاف کرده است که این حزب ضد ایران و هوادار عربستان سعودی است در صورتی که زمانی مقتدی صدر در قم ساکن بود. با این تفاسیر می توان گفت که پیروزی مقتدی صدر موافق اهداف ایران نیست.


 


انتخابات پارلمانی عراق، روز  ۲۲ اردیبهشت ۹۷ (۱۲ می)درحالی در کشور عراق برگزار شد که نخستین انتخابات پس از خروج داعش از این کشور است.


 


از آنجا که نظام سیاسی عراق، پارلمانی است و ترکیب نهایی پارلمان مستقیما در انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و همچنین ساختار کابینه تاثیرگذار است، این انتخابات همواره از اهمیت زیادی در عراق برخوردار بوده است.


 


وزارت کشورعراق اعلام کرده است که طی روزهای آینده نتیجه نهایی انتخابات عراق را اعلام خواهند کرد. بر اساس گزارش این وزارتخانه نتایج انتخابات از ده استان اعلام شده است که لیست مقتدی صدر و هادی العامری تا این لحظه (۲۵ اردیبهشت) پیشتازانتخابات بوده است.


 


نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در رابطه با پیروزی “جریان صدر” و پیش بینی آینده پارلمان عراق به خبرنگار سخنوران ایران گفت: مجلس کشورعراق نزدیک به ۱۴۰ کرسی دارد و کسی می تواند دولت آینده را در این کشور تشکیل دهد که نصف کابینه را در اختیار داشته باشد. تاکنون انچه که در خبرها آمده؛ مقتدی صدر، صدر نشین لیست سائرون با ۴۷ کرسی است. از طرفی هادی العامری که هوادار ایران است با ۳۷ کرسی و آقای حیدر العبادی ۲۷_۲۸ کرسی را تاکنون توانسته که کسب نمایند. بنابراین؛ نکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از این ها به تنهایی نمی توانند تشکیل دهنده دولت باشند پس باید ائتلاف کنند. با توجه به همین موضوع عراق در شرایط ویژه و خاصی قرار دارد. درست است که آقای مقتدی صدر و هوادارانش شیعه هستند اما وی با حزب کمونیسم ائتلاف کرده است که این حزب ضد ایران و هوادار عربستان سعودی است در صورتی که زمانی مقتدی صدر در قم ساکن بود. با این تفاسیر می توان گفت که پیروزی مقتدی صدر موافق اهداف ایران نیست.


 


احمدی همچنین ادامه  داد: درباره هادی العامری و حیدر العبادی نیز باید گفت که آن ها نیز هوادار ایران هستند. بنده معتقدم لازم است آن ها با یکدیگر  به ائتلاف بپردازند که در این صورت مجموع کرسی های آن های به ۶۵ کرسی می رسد که اگر به نصف برسند، در این صورت می توانند دولت را به رهبری و پیروزی حیدر العبادی تشویق نمایند اما اگر این ائتلاف رخ ندهد لازم است با احزاب کوچک تر و با گروه هایی که تعداد کمی نماینده دارند و توان تشکیل دولت را ندارند، بتوانند کاتالیزور باشند و از نظرعدد به کمک بیایند.


 


این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنده معتقدم دولت عراق مجددا با حضور حیدر العبادی تشکیل خواهد شد اما با سهمی که العبادی طرفداری ایران را به دنبال دارد و یک اقلیت قدرتمندی تحت سرپرستی و مدیریت مقتدی صدر و حزب کمونیست در حال شکل گیری است که این مسئله  به راحتی در مقابل این که آقای العبادی در اداره امور دخالت کند، اتفاق نخواهد افتاد چرا که مقتدی صدر یک روحانی تندرو و همانند حزب کمونیست غیر قابل کنترل و پیش بینی است. در دور بعد حیدر العبادی به کمک نیروهای حشدالشعبی دولت تشکیل خواهد داد اما این دولت همانند دولت فعلی عراق آرام نخواهد بود.


 


این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد: تعداد شرکت کنندگان در انتخابات امسال ۴۴ درصد  است که نسبت به دور گذشته تعداد شرکت کنندگان ۶۶ درصد بود. ترکیب جغرافیایی حضور در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آقای مقتدی صدر در مناطق ثروتمند بغداد موفق به اخذ رای شد این در صورتی است که  آقای حیدر العبادی در قسمت های شمالی یعنی موصل موفق به کسب رای شد. دلیل این اخذ رای نیز این بود که العبادی این منطقه را از چنگال داعشیان نجات داده بود.


 


وی خاطرنشان کرد: در این انتخابات تعداد زیادی نتوانستند صرفا به جهت عدم دسترسی به مدارک هویتی(به ویژه در قسمت هایی که داعشیان حضور داشتند) شرکت کنند لذا این عامل نیز بر انتخابات عراق همانند ترکیبات و مناطق جغرافیایی تاثیرگذار بود.


 


 


احمدی در پایان اظهار کرد: نمی توان این انتخابات را برگرفته از باورهای همه مردم عراق دانست چراکه دسته ای دسترسی به مدارک و اسناد هویتی خود جهت شرکت در انتخابات نداشتند، دسته دیگر نیز تمایلی به شرکت در انتخابات نداشتند این در حالی است که ۴ سال پیش داعش زمانی که آنها تسلط زیادی بر بخش های عمده عراق داشت، ۶۶ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده بودند در حالی که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات دو روز گذشته عراق به ۴۴ درصد رسیده است. همین موضوع نشانگر یک نوع انفعال سیاسی مردم عراق است. این مسئله در کشوری که از سال ۲۰۰۳ تمرین دموکراسی را می کند، به هیچ عنوان پیامد خوب و مناسبی را ندارد.


 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام


مطالب پیشنهادی