سخنوران ایران
۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری

به گزارش سخنوران،

تمرین دیروز استقلال با صحبت‌های جیری ساناک شروع شد، در این دقایق وینفرد شفر در گوشه‌ای از زمین به استقبال جواد قراب، پیشکسوت و عضو هیئت‌مدیره باشگاه رفته بود.

مربی اهل جمهوری چک شیوه گرم کردن بازیکنان را هم تعیین کرد و کار شروع شد. میگوئیل کولی هنوز شناخت کافی از بازیکنان پیدا نکرده و منتظر صدور کارت مربیگری است تا بتواند روی نیمکت بنشیند.

امید ابراهیمی که به دلیل سرماخوردگی در تمرین یک‌شنبه غیبت داشت دیروز بدون هیچ مشکلی پا به پای سایرین تمرین کرد و داریوش شجاعیان نیز پس از مدت‌ها با تشخیص پزشکان اجازه یافت در تمرین گروهی شرکت کند و به این ترتیب خیال سرمربی آلمانی بابت این ۲ هافبک فیکس تیمش تا حدودی آسوده شد.

بازیکنان نیم ساعت ابتدایی تمرین را به کار روی ضربات ایستگاهی از زوایای مختلف اختصاص دادند، سپس شفر در جمع حاضر شد و درخصوص برنامه تاکتیکی تمرین توضیح داد و تمرین حمله به دروازه از ۵ نقطه با روش‌های متنوع مرور شد.

گومز پینتو دیروز هم سر تمرین نرفت و بازیکنان به شوخی می‌گفتند او یک‌شنبه در حالی که به خاطر گرسنگی دچار ضعف بوده، رفته تست بدهد و نزدیک بود بیهوش شود!

نصرا… عبداللهی از ساعت ۱۱:۳۰ در ورزشگاه صنایع دفاع حضور داشت و بازیکنان می‌گفتند عمونصی سحرخیز شده است.

مهمترین جلسه تمرین استقلال برای بازی با پارس جنوبی جم از ساعت ۱۱:۳۰ امروز برگزار می‌شود که ۹۰ دقیقه زمان مفید برای آن لحاظ شده و تمرین چهارشنبه حدود ۷۰ دقیقه خواهد بود.

از استقلال خبر می‌رسد حسین حسینی از چهارشنبه گذشته تا دیروز با مهدی رحمتی زیاد حرف نمی‌زند! شفر هم از رفتار این دروازه‌بان ناراحت شده ولی چیز به روی خودش نیاورده است.

 

۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری


علّیّت در بینش اساطیری / نگاهی به شناخت اسطوره‌های ملل (10)

سرویس تجسمی هنرآنلاین: در حالی که قانون علیت در شیوه‌ی عقل  استدلالی و روش علمی بین برخی از علل یا برخی از معلولها رابطه‌ای یکجانبه برقرار می‌سازد، در بینش اساطیری به قول کاسیرر انتخاب علل کاملاً آزاد است: هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید. جهان ممکن است از جسمِ حیوانی بوجود آید یا از هسته‌ی ازلی یا از گل نیلوفری که روی آبهای آغازین می‌شکفد، (هند). زیرا در بینش اساطیری هر چیزی می‌تواند با هر چیز دیگر تماس زمانی و بعدی حاصل کند. آنجایی که عقل استدلالی سخن از تحول می‌کند، بینش اساطیری فقط به دگرگونی معتقد است و آنجایی که عقل استدلالی رابطه‌ی علت و معلول را می‌شکافد و تجزیه می‌کند و می‌کوشد که ترکیبات عناصر را دریابد و به تکرار پی در پی پدیداری آگاه شود، بینش اساطیری که ادراکی یکپارچه و حضوری از حادثه عِلّی دارد، فقط به وقوع «حادثه» اکتفا می‌کند. در بینش اساطیری حوادثِ اتفاقی هیچ معنی‌ای ندارد: آنجایی که روش علمی اشاره به «اتفاق» یک حادثه،‌یا یک سانحه می‌کند، بینش اساطیری خواستار یک علت واقعی و «کنرکت» است. بلاهای آسمانی که بر سر قومی نازل می‌شوند، بیماری و مرگ و سایر مصیبتهایی که گریبانگیر آدمها می‌شوند، در بینش اساطیری حوادث اتفاقی محسوب نمی‌شوند، بلکه ناشی از دخالت و نفوذ علل سحرآمیز و مرموزی هستند. آنچه از لحاظ بینش اساطیری اهمیت بسزایی دارد اینست که چرا مثلاً این انسان بخصوص، در این لحظه‌ی بخصوص، در این مکان بخصوص جان می‌سپارد؛ به عبارت دیگر آنچه، حائز اهمیت است وضع خاص و انفرادی این شخص معین است و نه وضع کلی و انتزاعی جمله افراد بشریت که بالضروره روزی خواهند مرد. زیرا، چنانکه گفته شد، بین کل و اجزای آن ارتباطی جوهری هست: جزء عین کل است و کل عین جزء و هر بلایی که بر سر جزء آید، هر  فعلی که آن بپذیرد،‌ و به هر فعلی که تن دردهد، در عین حال، انفعال و فعلی است که یا کل را دربرگرفته و یا از آن سرزده است.

در بینش اساطیری، سرحد و نوعی جدایی که بین کل و اجزای آن مشاهده می‌شود، محسوس نیست و حتی اگر تجربه‌ی حسی هم اشیاء را از یک دیگر تمیز بدهد، بینش اساطیری این جدایی طبیعی را نادیده می‌‌انگارد و نیروی سحرآمیز «همجوهری» را جایگزین جدایی‌های ذاتی بین اشیاء می‌گرداند، زیرا در بینش اساطیری، کل و جز علی‌رغم جداییهای ظاهریشان،‌ از یک جوهر و یک سنخ‌اند:‌ هر آنچه جزء را تهدید بکند، کل را نیز به مخاطره افکنده است. و هرکس که مثلاً قسمت کوچکی از آدمی را تصاحب کند مانند یک مشت مو، قطعه‌ای از ناخن، با این تصویر و عکس، این شخص بخصوص، تمام وجود او را تصاحب کرده است و تصاحب چنانکه می‌دانیم در سحر و جادو نقش عمده‌ای دارد. بینش اساطیری به هر حال از تکثر و تقسیم وجود به لحظات زمانی، به بعدهای گوناگون به شرایط خصوصی، و به اندازه‌ها و نسبت‌های کمی که آغاز شیوه‌ی تعقلِ تحلیلی است، می‌پرهیزد و بین افکار، اشیاء و اقسام موجودات، ارتباطی مرموز و ناشی از یک «همدمی سحرآمیز» می‌جوید و می‌یابد و در هاله‌ی سحرآمیزی که جمیع هستی‌ها را دربرگرفته، سرحد و مرزی بین لحظات زمانی، امکان بعدی و اختلاف جنسی میان اشیاء وجود ندارد و در بینش اساطیری پیش و پس، تقدم و تأخر، بالا و پائین، بزرگ و کوچک موجود نیست و همه چیز در همانندی مرموزِ جهان جادویی میث ـ اسطوره ـ همسان و همجوهر است.

اندیشه‌ی اسطوره‌ای همان اندازه که با مفهوم خود از عینیت از اندیشه یعلمی متمایز می‌شود، با مفهوم خود از علیّت نیز متمایز می‌گردد. زیرا مفهوم عینیت و مفهوم علیّت یکدیگر را مشروط می‌کنند. فرمِ اندیشه‌ی علّی فرمِ تفکرِ عینی و به عکس، فرمِ اندیشه یعینی فرم تفکرِ علّی را معین می‌کند. علم در آمیختگی و درهمِ برهمیِ ادراکاتِ حسی را به نظم و ترتیبی تحویل می‌کند که در آن رویدادهای همانند، طبقِ قوانین کلی روی می‌دهند. ابزار این تحویل علیت است. اندیشه‌ی اسطوره‌ای به طور طبیعی اندیشه‌ی علت و معلولی را می‌شناسد؛ ولی بینش ما را از نقش علیّت، به اندیشه یا، امری غیر شخصی، مکانیکی و قانون مانند، درک نمی‌کند. در واقع مفهومِ علیّت یکی از ارکان اندیشه‌ی اسطوره‌ای است و جهان پیدایی‌های اسطوره‌ای گواهی بر این مدعاست. این جهان پیدایی‌های اسطوره‌ای گواهی بر این مدعاست. این جهان پیدایی‌ها برآنند، تا از طریق افسانه‌های اسطوره‌ای، که کلاً خصلتی توضیحی دارند، به پرسش منشأ جهان و زایش خدایان پاسخ گویند و نیز برآنند تا برای پیدایش بعضی چیزها مانند خورشید، ماه، بشر و برخی از انواع جانوران و گیاهان تبینی ارائه دهند. اسطوره‌هایی که درباره‌ی کشف آتش، پیدایش خط و آموزش فنون کشاورزی و طرز تهیه‌ی پوشاک و شیوه‌ی ساختن خانه و نظایر اینهاست. به همین گروه از اساطیر متعلق‌اند. زیرا این اسطوره‌ها نیز، میراث فرهنگی را دستاورد قهرمانان یا منجیان (مانند جمشید، تهمورث، هوشنگ و فریدون در اساطیر ایرانی) می‌دانند. اما تفاوت میان علیت اسطوره‌ای و علیتِ علمی به تقابلِ مفهومِ عینیت در اندیشه‌ی اسطوره‌ای و اندیشه یعلمی باز می‌گردد بنا بر نظر کانت اصل علیت، اصل ترکیبی برای تهجی پدیدارهاست که از طریق آن می‌توان پدیدارها را به صورت تجربه قرائت کرد. اما این ترکیب علّی،‌ مانند ترکیبی که در مفهوم عینت ساخته می‌شود، مستلزم تحلیل خاصی است. در اینجا دوباره ترکیب و تحلیل لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. نقص اساسی روانشناسی هیوم و انتقاد روانشناسیک او از مفهوم علیت آن بود که این کار ویژه‌ی تحلیلی (پیش از برقراری رابطة علّی) را نشناخت. بنابر نظر هیوم، علیت از باهم‌ بودن دو شیء (یا دو رویداد) در یک مکان یا از توالیِ زمانیِ پدیدار شدن آنها حاصل می‌شود. هنگامی که دو رویداد یا دو شیء مکرراً باهم ظاهر شوند؛ سرانجام، با میانجیگری تخیل، رابطه‌ی مجاورت فضایی یا توالیِ زمانی به رابطه‌ی علت و معلول تبدیل می‌شود. به سخن دیگر، اگر دو شیء یا دو رویداد در کنار هم، در فضا یا در پی هم، در زمان،‌ ظاهر شوند آگاهی ما اوّلی را «علت» و دومی را «معلول» آن می‌داند. اما این نوع علیت، که هیوم منشأ آن را کشف کرده است، در واقع علیت اسطوره‌ای است نه علیت علمی.

در ارتباط با فرمِ علیّت اسطوره‌ای به خصلت دیگری از جهان‌بینی اسطوره‌ای برمی‌خوریم که همواره مورد تأکید قرار گرفته است و آن رابطه‌ی ویژه‌ای است که اسطوره میان کل یا شیء مادی و اجزای آن تصور می‌کند. اگر تاریخ اندیشه‌یعلمی را مطالعه کنیم درمی‌یابیم که مفهوم علیّت و مقوله‌ی کل و جزء همگام با هم رشد کرده‌اند؛ زیرا هر دو به فراگرد تحلیل تعلق دارند. اندیشه‌ی علمی کل را متشکل از اجزاء می‌داند و در واقع از طریق تعیّن همین اجزاء به درکِ کل نایل می‌شود. اما بینش اسطوره‌ای، هم در اندیشه و هم در عملِ خود، میان کل و اجزای آن هیچ تفاوتی قایل نمی‌شود. کل اجزاء ندارد و به آنها تقسیم نمی‌شود. جزء بی واسطه خودِ کل است. و اسطوره نیز بر همین اساس عمل می‌کند. از دیدگاه علمی، کل تنها مجموعِ اجزایش نیست، بلکه عبارت از ارتباط متقابلِ اجزای آن و نیز ارتباط هر جزء با کل است. کل به معنی وحدتِ همین ارتباط‌های دینامیک است که هر جزء در آن مشارکت دارد و در انجام امور نیز سهیم است. در اینجا نیز اندیشه‌ی اسطوره‌ای در جهت متقابل حرکت می‌کند. چون فاقدِ فرم تحلیلیِ علیّت است، نمی‌تواند میان کل و جز، فصل ممیزی رسم کند؛ از این رو کل و اجزایِ آن در هم اداغام می‌شوند و سرنوشت همه‌ی آن‌ها به هم گره می‌خورد.

۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری

کادربندی نمای باز به گونه ای است که روحانی و مجری بدون هیچ منطقی در گوشه راست کادر پایین گذاشته شده اند، اگر منطق آنها قرار گرفتن پرچم در سمت چپ کادر باشد راهکارهای بهتر برای حضور پرچم در زمینه و ارائه تصویری چشم نوازتر وجود دارد. مانند کوتاه وبلند کردن میله پرچم، استفاده از پرچمی کوچکتر و نزدیکتر به رئیس جمهور و … .


مصاحبه با رئیس جمهور، دریغ از اندکی زیبایی شناسی

سخنوران ایران: صداوسیما هر وقت که خواسته است برنامه ای در سطح استانداردهای جهانی تولید کند، به راحتی از عهده آن برآمده است اما مصاحبه دوشنبه شب رضا رشید پور با رئیس جمهوری به لحاظ جنبه های فنی و هنری سوال برانگیز است.


این تصویر را مشاهده کنید.


 


مصاحبه با رئیس جمهور، دریغ ازاندکی زیباشناسی


 کادربندی نمای باز به گونه ای است که روحانی و مجری بدون هیچ منطقی در گوشه راست کادر پایین گذاشته شده اند، اگر منطق آنها قرار گرفتن پرچم در سمت چپ کادر باشد راهکارهای بهتر برای حضور پرچم در زمینه و ارائه تصویری چشم نوازتر وجود دارد. مانند کوتاه وبلند کردن میله پرچم، استفاده از پرچمی کوچکتر و نزدیکتر به رئیس جمهور و … .


فضا خالی زیاد بالا سر و بریده بودن پاها از زیر زانو ناخوشایند است. حسی که در عکس می دهد اصطلاحا انگار در عکس پایین افتاده اند … همه و همه خواسته یا ناخواسته حکایت از آن دارد که سلیقه ای هنری درکار نیست، یا اگر هم در کار است به بیراهه رفته است.


مصاحبه با رئیس جمهور،دریغ ازاندکی زیباشناسی


در نماهای نزدیک تکنفره این گونه مصاحبه ها معمولا جای دوربین ها به گونه ای خواهد بود که در دو طرف اشخاص گفتگو کننده قرار می گیرد و به شکلی قرینه، با یک فاصله و اندازه نماهای همسان احساس گفتگویی صمیمی و متعادل بین آنها بدهد اما در مصاحبه شب گذشته جای دوربین رئیس جمهور به لحاظ موقعیتی دور تر از رشیدپور است بنابرین تصویری که می بینیم رئیس جمهور را از بغل تر نشان می دهد، به گونه ای که ما با سه رخ صورت او مواجه هستیم، تاثیر ناخودآگاه این تصویر بر مخاطب این است که شخص (رئیس جمهور) از مواجه روبرو با مخاطب ابا دارد!


گاهی وقتها در موقعیت های دیگر مثل کنفرانس مطبوعاتی مربیان لیگ برتر فوتبال یا … از این بی سلیقگیها دیده ایم ولی اگر همه اینها را بدون هیچ قصد و غرضی فقط به حساب کج سلیقگی و یا بی سوادی بگذاریم! باز برای مصاحبه رئیس جمهور مملکت قابل قبول نیست.


پرسش دیگر این است که در تیم رئیس جمهوری هیچ شخصی یا مشاوری وجود ندارد که قبل از پخش زنده این موارد را بررسی کند؟


لایه پنهانی و ناخوشایندتر این است که در نبود فضای رقابتی آزاد، تلویزیون می گوید هرچه هست و نیست همان است که پخش می کنیم و شما باید ببینید.


 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری


تین‌نیوز | 

فرمانده عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: یک دستگاه اتوبوس در خیابان ابن بابویه شهرری طعمه حریق شد و کاملا در آتش سوخت.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران به سرعت نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۱۴ را ساعت ۲:۱۰ بامداد روز گذشته به شهر ری، خیابان ابن بابویه روانه کرد.

فرمانده آتش نشانان اعزام شده به محل حادثه، در مورد این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس شخصی که در کنار خیابان پارک شده بود به علت نامشخصی دچار آتش سوزی شده و تلاش راننده میانسال این وسیله نقلیه برای مهار آتش سوزی، بی نتیجه مانده بود.

توکل رمضانی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه، به تجهیزات فردی مجهز شدند و با استفاده از لوله های آبدهی، شعله های سرکش آتش در داخل کابین اتوبوس را مهار و کاملا خاموش کردند.

وی اضافه کرد: با توجه به مصدومیت راننده اتوبوس از ناحیه دست ها و صورت، آتش نشانان وی را برای انتقال به مراکز درمانی، در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

 ۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری

فهرست آسیایی تیم الهلال عربستان در غیاب ۲ بازیکن کلیدی به AFC ارسال شد.

به گزارش جی پلاس، فهرست تیم فوتبال الهلال ریاض برای شرکت در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد که یاسر القحطانی و عمر الخریبین در آن غایب هستند.


چهار بازیکن غایب فهرست آسیایی تیم الهلال عربستان یاسر القحطانی، عمر الخریبین (بازیکن سال ۲۰۱۷ آسیا)، علی الحبسی و عبدالله الزوری هستند.

در این فهرست اسامی ۲۵ بازیکن شامل عبدالله المعیوف، علی البلیهی، محمد البریک، یاسر الشهرانی، حسن کادش، عبدالملک الخیبری، عبدالله الحافظ، اسامه هوساوی، محمد جحفلی، فیصل درویش، عبدالله عطیف، نیکولاس میلیسی، ماجد النجرانی، وناصر الدوسری، مهند فلاتة، مروان الحیدری، فهد الرشیدی، مجاهد المنیع، محمد کنو، محمد الشلهوب، مختار فلاتة، سالم الدوسری، نواف العابد والفنزویلی جیلمین ریفاس ومجاهد المنیع قرار دارند.

همچنین انتظار می‌رود بازیکن دیگری در فهرست آسیایی تیم الهلال عربستان جایگزین سالم الدوساری شود که به صورت قرضی تا پایان فصل راهی تیم اسپانیایی ویارئال شده است. اشرف بنشرقی، مهاجم مراکشی که مراحل انتقال به الهلال را طی می‌کند به احتمال فراوان جایگزین کارلوس برزیلی خواهد شد که با مصدومیت پارگی رباط صلیبی مواجه است.


 


۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری

به گزارش سخنوران،

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار چند پیام در صفحه توئیتر خود به نقل از بنیامین نتانیاهو نوشت: اکنون عازم مجمع جهانی اقتصاد داووس هستم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که با آن‌ها دیدار خواهم کرد؛ به آن‌ها خواهم گفت که این آخرین فرصت آن‌ها خواهد بود که در هفته‌های پیش رو برای ارائه تغییرات واقعی و نه صوری در توافق هسته‌ای خطرناک با ایران تلاش کنند.

او در ادامه مدعی شده است: به هر شکل، چه توافقی باشد یا نه، سیاست ما این است که نگذاریم ایران خودش را به تسلیحات هسته‌ای که ما، خاورمیانه و کل دنیا را به خطر می‌اندازد، تجهیز کند.

 

 

۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری


نمایشگاه تناولی در گالری بوم تمدید شد

سرویس تجسمی سخنوران : این نمایشگاه که به جهت ارائه گزیده ای از مهم ترین مجموعه هایی که تناولی در سراسر عمر هنری خود خلق کرده منحصر به فرد محسوب می شود، با توجه به استقبال شایان توجه مردم تمدید شده است. 

تناولی با اشاره به خاص بودن این نمایشگاه گفته بود:” غیر از  شش اثر، همه این کارها به گنجینه گالری بوم تعلق دارد که در بیست سال گذشته از حراجی های بین المللی خریداری کرده اند، خوشحالم که این مجموعه را به تماشای مردم گذاشته اند.” 

او افزود:” به گالری بوم پیشنهاد کردم چهار شاگرد کارگاهی و دستیارانم هم مرا در این نمایشگاه همراهی کنند. اتفاقا دلم می خواست با حضور این جوان ها، ارتباط استاد و شاگردان و تداوم نسل مجسمه سازی در ایران را نشان دهم، آن هم در گالری بوم که دارای یک تشخص هنری ویژه  است و روند حرکتی تثبیت شده ای داشته و نمایشگاه های ممتازی را برگزار کرده است.”

۲۱ مجسمه تناولی در گالری بوم، تنوعی جالب توجه از مجموعه های شاخص او را روایت می کنند: در این میان مجسمه های هیچ بیش از دیگر به نمایش خواهند بود؛ غیر از سه مجسمه عشاق هیچ، یادمانی برای هیچ و دیوار هیچ، چهار هیچ ایستاده جلوه گری می کنند. هفت مجسمه از مجموعه شاعر، سه اثر از مجموعه دیوار، دو کار از مجموعه دست و قفس، و دو اثر از مجموعه عشاق، طیفی هیجان انگیز از آثار تناولی ست که در این نمایشگاه به تماشا هستند. 

در کنار این آثار یک فیلم درباره دیوار پرسپولیس این استاد مجسمه ساز، به زبان انگلیسی نیز به نمایش است.

در کنار استاد، چهار شاگرد ایشان مونا پاد با دو اثر و رامین جمشیدى، هوراد گرجى و علیرضا معصومى با یک اثر در این نمایشگاه حاضر هستند. 

این نمایشگاه تا چهارم اسفند ۱۳۹۶، دوشنبه تا جمعه در گالرى بوم به نشانی خیابان ولی عصر، خیابان ارمغان غربی، شماره یازده به تماشاست.

۴ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری


گوگل در فرانسه مرکز تحقیقات هوش مصنوعی دایر می‌کند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی سخنوران ایران؛ شرکت گوگل امروز اعلام کرد که تلاش‌های خود در حوزه “هوش مصنوعی” را گسترش خواهد داد. قرار است گوگل تیم تحقیقاتی جدید خود را این بار در کشور فرانسه تشکیل دهد که هدف آنها همکاری با بخش تحقیقاتی هوش مصنوعی فرانسه برای حل مسائلی در حوزه “سلامت” و “محیط زیست” است.


گوگل گفت: تحقیقات این تیم منتشر خواهد شد و کدهای تولیدی توسط آنها “منبع باز”خواهد بود.


گوگل برنامه دارد تا در کنار ایجاد این تیم تحقیقاتی اختصاصی هوش مصنوعی در فرانسه، نیروی کار خود را به میزان ۵۰ درصد گسترش دهد. همچنین چهار مرکز آموزشی در این کشور تاسیس خواهد کرد تا “سواد دیجیتالی” را به مردم فرانسه به طور رایگان آموزش و گسترش دهد.


این در حالی است که گوگل تنها شرکتی نیست که می‌خواهد فعالیت‌های خود در عرصه “هوش مصنوعی” را گسترش دهد.


فیسبوک نیز از این رقابت عقب نمانده و در حال تلاش‌هایی در این زمینه است. پیش از این نیز شرکت فیسبوک “آزمایشگاه هوش مصنوعی” خود را در فرانسه راه اندازی کرده بود. این شرکت امروز اعلام کرد که ۱۰ میلیون یورو برای تسریع در روند نوآوری هوش مصنوعی در فرانسه هزینه خواهد کرد.


این مبلغ برای کمک هزینه تحصیل، تامین بودجه سرورها و مجموعه داده‌های باز اختصاص خواهد یافت که نهادهای دولتی از آن استفاده خواهند کرد. همچنین ۳۰ کمک هزینه تحصیلی را، به برنامه تحقیقاتی دکترای هوش مصنوعی فیس بوک، در پاریس اختصاص خواهد داد. سال گذشته هر دو شرکت “گوگل” و “فیس بوک” آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی خود را در کانادا احداث کردند.


سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل، طی پستی در وبلاگ خود اظهار کرد: ما امیدواریم که این سرمایه گذاری‌های جدید به پیشرفت “تحصیلات دانشگاهی” و “تجارت‌های محلی” فرانسه کمک کند و این کشور را به قهرمان عرصه دیجیتال تبدیل کند.


 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

۳ام بهمن ۱۳۹۶ سخنوری


تین‌نیوز | 

یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته باحضور علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، جبار کوچکی‌نژاد رئیس کمیسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، محمد محب‌خدایی معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، جمشید حمزه‌زاده دبیر مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران‌کل ادارات میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، جمعی از مدیران و کارشناسان گردشگری و سفرا و رایزنان ۳۰ کشور در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز به‌کار کرد.

این مراسم با اجرای اقبال واحدی، مجری تلویزیونی و چندین گروه موسیقی از استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ۳ تا ۶ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر خواهد بود.